MarhamPrtal

MarhamLife

گالری ویدیوها

کلیپ های مرهم

  • کلیپ 26 سفر گذشته مرهم 943

کلیپ 26 سفر گذشته مرهم

  • گزارش سفر بیرجند 955

این ویدیو کلیپ بخش کوچکی از کار گروه مرهم را در سفر به بیرجند نشان میدهد

  • گروه فوق تخصصی جراحی پلاستیک مرهم 968

این ویدیو تصاویر اکثر گروه که با مرهم همکاری دارند را شامل میشود


برنامه های تلویزیونی

  • گفتگوی دکتر محمد علی کیانی در برنامه صبح بخیر ایران 67

دکتر محمد علی کیانی با حضور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران از اقدامات موسسه ملی سلامت مرهم در خصوص ارائه خدمات پزشکی رایگان ...

  • انجام یکصد عمل رایگان در بیمارستان تخصصی کودکان حکیم 11

موسسه ملی مرهم با اهدای شش هزار جراحی شکاف کام رایگان در طول سالیان اخیر یک حدنصاب در جهان ثبت کرده. رییس موسسه ملی مرهم گفت: هز...


گزارش سفرها

  • گزارش سفر 26 کرمانشاه 997

گزارش تلویزیون کرمانشاه از گروه مرهم