MarhamPrtal

MarhamLife

ثبت اطلاعات بیمار

ثبت اطلاعات برای درخواست جراحی در سفر درمانی مرهم

راهنمای ثبت درخواست

توضیحات

- خواهشمند است به هیچ وجه اطلاعات تکراری ثبت ننمایید، می توانید با استفاده از «پیگیری»، وضعیت درخواست خود را بررسی نمایید.
- شما می توانید اطلاعات فرد بیمار را در این بخش ثبت نمایید.
- لطفا اطلاعات هویتی خود را به طور دقیق وارد نمایید تا بتوان با شما به سادگی ارتباط برقرار نمود.
- اطلاعات ثبت شده توسط مرهم بررسی و در صورت تایید با شما تماس گرفته خواهد شد.
- کد پیگیری نمایش داده شده را یادداشت نموده تا در پیگیری های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط ارسال فایل

  • نوع مجاز فایل پیوست برای ارسال jpg، jpeg، png یا gif است.
  • حداکثر حجم مجاز فایل پیوست برای ارسال 3072 کیلو بایت است.
فرم ثبت نام

در صورتی که قبلا ثبت نام نموده اید، می توانید درخواست خود را پیگیری نمایید.
پیگیری

اطلاعات محل سکونت

راهنمای ثبت تصاویر

توضیحات

خواهشمند است اطلاعات زیر را مطالعه نموده و سپس نسبت به ارسال تصاویر اقدام فرمایید:
- در صورتی که بیماری در ناحیه صورت است، ارسال 4 تصویر از چهار جهت روبرو، راست، چپ و پایین، برای پزشک مورد نیاز بوده و جهت دریافت نوبت ویزیت و جراحی الزامی و حتما باید ارسال شود.
- در صورتی که بیماری در ناحیه دیگری از بدن قرار دارد، حداقل تصویر روبرو باید ارسال گردد.
- اطلاعات ثبت شده توسط مرهم بررسی و در صورت تایید با شما تماس گرفته و به شما نوبت داده خواهد شد.
- تصاویر باید طبق نمونه تصاویر قرار داده شده، گرفته و ثبت گردد.

شرایط ارسال تصویر

  • نوع مجاز تصویر برای ارسال jpg، jpeg، png یا gif است.
  • حداکثر حجم مجاز فایل تصویر برای ارسال 3072 کیلو بایت است.
برای دریافت اطلاعیه های مربوط به درخواست ثبت شده، آدرس ایمیل خود را ثبت نمایید.