مدت مدیدی بود که مردم زیادی از اطراف و اکناف میهن عزیزمان، با مشقتی فراوان و زحمتی طاقت فرسا، برای درمان شکاف لب، کام یا جمجمه فرزندانشان، چاره‌ای جز سفر به پایتخت نداشتند و روزها و هفته‌ها در نوبت عملی می‌ماندند. گاه نوبت عمل به آنان نمی‌رسید و گاه از فرطِ خستگی و بی‌پناهی، عطای عمل را به لقایش می‌بخشیدند. روستاییانی که سرگردان و بی‌منزل در فراخنای دهشتناک پایتخت، راهی جز واگذاری امور به تقدیر و سرنوشت برایشان باقی نمی‌بود.
فقر، نابلدی و ترس از حضور در محیطی بزرگ که در انبوه برج و باروها، مجالی به قلب‌های نازک و تپنده‌ی روستایی نمی‌داد، اجازه‌ی هر گونه تصمیم را از خانواده‌های مضطرب و نالان می‌گرفت و اینگونه دردی استخوان سوز، جسم و جان آن عزیزان را در نوردیده بود.
و اما در تقویم سرنوشت سال خوب ۱۳۸۷ هجری شمسی، مرهمی وزیدن گرفت و رحمتی شد برای تسکین دل‌های بی‌قرار روستاییانی که آن را از خدا تمنا می‌کردند. رحمتی که از یک تصمیم دلارام آغاز شد. آنگاه که دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی و جمعی از نیک اندیشان  بر آن شدند تا برای آماج دردهای مناطقِ محروم کشور، مرهم و مرحم باشند. تشکیل فوق تخصصی‌ترین تیم جراحان پلاستیک و ترمیمی مناطق محروم جهان؛ افزون بر 75 فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی؛ تمهید پویشی بزرگ را نهاد که امروز در قامت موسسه ملی ندای سلامت مرهم تجلی یافته است.
پناهی از جنس هموندی که می‌روند تا قله‌های رفیعِ انسانیت را بپیماید.

مخلصِ کلام؛
پس از ۸ سال فعالیت داوطلبانه‌ی پزشکی؛ تحت عنوان گروه فوق‌تخصصِ جراحی پلاستیک و ترمیمی مناطق محروم؛ با تصمیم و پیشنهاد ایشان، بنایِ ثبت رسمی گذاشته شد. مرهم پس از اخذ تاییدیه‌ی رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور معرفی شد. با توجه به ارائه‌ی قالب نذرِ تخصص‌ها برای خدمات موسسه؛ با اشتیاقی وصف ناپذیر از سوی هیئت مرکزی تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، مورد موافقت قرار گرفت و در مهرماه ۱۳۹۵ با شماره پروانه ۸۸۳۳۸ با حکم جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور؛ فعالیت خود را در فصلی جدید از سر گرفت.

موسسه ملی ندای سلامت مرهم با شماره ۳۹۵۳۷ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۴۴۲۸ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان اسناد و املاک قوه قضائیه، ثبت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سریال ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۶۵۱۳ شماره گردید.

این بود آغاز مسیر عشق و امید…