مرهم خود را پایبند به اصول اخلاقی و ارزش­های انسانی می­داند و برای نیل به آنها تلاش می­نماید:

 • پایبندی به اخلاق حرفه ­ای
 • رعایت مسئولیت­ پذیری اجتماعی در همه سطوح
 • تأکید بر عدالت بین­ نسلی در گفتمان­
 • رعایت مولفه­ های عدالت در سلامت در سیاست گذاری­ها و اقدامات
 • حساسیت والا نسبت به رعایت کرامت انسانی
 • مداقه جدی نسبت به منشور حقوق بیماران
 • تکریم ارباب رجوع بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، مذهب و قومیت
 • ارائه خدمات فوق ­تخصصی به همه مناطق جغرافیایی
 • تعاون و نوع­دوستی با تمامی کنش­گران فعال اجتماعی و نظام سلامت
 • پایبندی به سند ملی آمایش سرزمین در حوزه سلامت
 • حرکت در مسیر الگوی نیمه ­متمرکز حکمرانی سلامت
 • بکارگیری هوشمندانه فناوری­های ارتباطات و اطلاعات سلامت
 • اهتمام به فرآیند پخش الگوی کار برای علاقمندان
 • بسترسازی برای تجمیع ظرفیت­های حداکثری مردم در فرآیندها
 • خدمت ­رسانی مطلوب، مبتنی بر دانش روز جهان
 • بهره ­مندی عادلانه برای تمامی ذینفعان
 • پایبندی به همکاری­های بین­ بخشی و فرابخشی نهادی و بنگاه­ها
 • عدم رقابت منفی در هیچ سطح و مقیاسی با سایر کنش­گران
 • توانمندسازی جامعه محلی از طریق آموزش و خودمراقبتی
 • و توجه به اصول حکمرانی مطلوب اعم از شفافیت، پاسخگویی، قانون­مداری، کارآیی و اثربخشی

***

امید داریم که سرزمین سبزمان،

ایران

همواره خاستگاه مردمانی با همت بلند و اندیشه­ای والا باشد ...